An der "Muskauer Brücke", an der B 156 am Schloß
>>> Flash - Video 1024 x 576